Vilkår for brug af Jobbi.dk

Vilkårene gælder for alle, både for registrerede og ikke-registrerede og/eller betalende/ikke-betalende personer, som bruger hjemmesiden.

 

Kontaktoplysninger m.v.:

Denne hjemmeside ejes af:

Jobbi.dk ApS (Binavn til Shared Concepts ApS)

Cvr.nr. 37237531

Resendalvej 16 B, 8600 Silkeborg

Tlf.nr. 42905021

Mail [email protected]

Ved henvendelse må påregnes svartid.
Er det ikke muligt at komme igennem pr. telefon henvises til [email protected]

 

Definitioner:

Annoncør:       Den, som udbyder deres ydelse via jobbi.dk eller lægger en opgave ind via jobbi.dk

Bruger:           Den som søger på jobbi.dk eller bruger hjemmesiden uden at være annoncør

Jobbi.dk:        Shared Concepts ApS, binavn Jobbi.dk, Cvr.nr. 37237531

 

Annoncer

Hvis du opretter en annonce, kan du vælge mellem en gratis profil og en betalingsprofil. Når du opretter en annonce, godkender du, at din annonce samt de af dig givne oplysninger vedr. navn, mailadresse, tlf. nr. og postnr. kan vises for alle jobbi.dk’s brugere.

Du godkender videre, at jobbi.dk må bruge din tekst og billeder i markedsføringsmæssig sammenhæng.

Der er ikke tilladt at give forkerte oplysninger i en annonce, ligesom du skal eje tlf. nr., mailadresse og evt. billeder, som oplyses. Der må kun indsættes billeder af dig personligt, og du skal eje rettigheden til billedet. Hvis annoncen indeholder forkerte oplysninger og lign., og en tredjemand kan rette krav mod jobbi.dk i den anledning, vil du blive pålagt at friholde jobbi.dk for sådant rejst krav inkl. jobbi.dk’s eventuelle sagsomkostninger i den forbindelse.

Du må ikke indføje andre personfølsomme oplysninger såsom religion, race, politiske forhold, fagforening m.v. i annoncen.

Hvis du er under 18 år, skal du have din værges samtykke til at oprette en annonce.

Jobbi.dk er ikke ansvarlig for oplysninger og ytringer i profilbeskrivelser og andre opslag. Dette ansvar påhviler annoncørerne og brugerne. Ligeledes undersøger Jobbi.dk ikke rigtigheden af de angivne oplysninger.

Der må ikke skrives kontaktoplysninger andre steder end i de dertil indrettede felter. Hvis der findes kontaktoplysninger i andre felter, kan jobbi.dk uden varsel redigere kontaktoplysningerne eller slette hele profilen, samt blokere den pågældende annoncør/bruger.

Betaling – Automatisk fornyelse

Ved køb/betaling på jobbi.dk oprettes et elektronisk løbende abonnement.

Abonnementet har en varighed på 30 dage. Abonnementet fornyes automatisk hver 30 dage, medmindre du opsiger abonnementet inden udløbet af de 30 dage.

Du giver jobbi.dk tilladelse til at trække betaling for den følgende 30’ dages medlemskab via den oplyste betalingsmåde, indtil du opsiger abonnementet.

Betalinger bliver trukket samme dag som dit medlemskab løber ud, ca. kl. 7 om morgenen. Hvis dit medlemskab løber ud den 25. maj, vil der således ske automatisk trækning på det oplyste kort ca. kl. 7 den 25. maj.

Ved udløb af betalingskort vil systemet ikke kunne trække betaling for medlemskab, hvorfor du mister de rettigheder, som følger med en betaling. Du er således selv ansvarlig for at skifte til nyt betalingskort ved udløb af dit betalingskort. Betalingskort kan skiftes under BETALINGSCENTER.

Opsigelse

Du kan opsige dit medlemskab når som helst. Du vil fortsat have adgang til tjenesten frem til udgangen af den 30 dages faktureringsperiode. Betalinger vil ikke blive refunderet, og jobbi.dk yder ikke refusion eller kredit for delvist brugte medlemsperioder.

Opsigelse kan ske ved at logge ind på jobbi.dk, trykke på MENU og derefter BETALINGSCENTER og så linket ”abonnementer”. Herfra kan du opsige et abonnement ved at klikke på linket ”Afmeld”.

Fortrydelsesret

Der er ingen fortrydelsesret for køb af tjenester på jobbi.dk. Så snart betalingen er gennemført, finder levering sted, og ydelsen vises på jobbi.dk.

Det er derfor ikke muligt at benytte sig af den lovbestemte 14 dages fortrydelsesret, som løber fra købet. Du kan kun fortryde, hvis du IKKE har taget dit abonnement i brug indenfor de 14 dage. Du tager dit abonnement i brug i samme øjeblik, du gennemfører købet. Ønsker du at udnytte eventuel fortrydelsesret, sker det ved at sende en mail herom til [email protected].

Da du har indgået en aftale om et abonnement, er der kun fortrydelsesret ved aftalens indgåelse og ikke i forbindelse med den løbende betaling.

Udsendelse af e-mails til dig

Ved oplysning af emailadresse giver du din accept til at Jobbi.dk kan sende dig e-mails til den oplyste emailadresse. Dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Formidling – Ansvarsfraskivelse

Jobbi.dk er et deleøkonomisk website, hvor småjobs og tjenesteydelser bliver formidlet. Jobbi.dk’s ydelse er kun at formidle kontakt mellem annoncører og brugere.

Jobbi.dk står ikke inde for annoncørerne og/eller brugerne.

Der er annoncørernes og brugernes eget ansvar at aftale vilkårene, som skal gælde mellem brugeren og annoncøren.

Annoncørerne og brugerne på hjemmesiden kommer fra mange forskellige sociale, uddannelsesmæssige og faglige baggrunde og med stor variation i professionalismen. Det kan derfor ikke automatisk forventes, at de har kendskab til lovgivning, god håndværkerskik, arbejdsmiljøregler, skat osv. inden for det område, hvor de tilbyder at udføre eller bestiller en ydelse.

Det kan heller ikke påregnes, at annoncørerne og/eller brugerne har tegnet arbejdsgiverforsikring, personskadeforsikring dækkende den anden part eller ansvarsforsikring.

Annoncørerne og brugerne er videre selv ansvarlige for, om der på grund af annoncørernes alder og lignende lovligt kan indgås en arbejdsaftale med vedkommende.

Brugerne og annoncørerne bør forholde sig til ovennævnte ved aftaleindgåelsen. Jobbi.dk gør udtrykkelig opmærksom på, at brugerne og annoncørerne selv er ansvarlig for at afklare alle forhold og aftalevilkår, herunder ovennævnte forhold.

Jobbi.dk opfordrer til, at alle forhold afklares i den aftale, som indgås mellem brugerne og annoncørerne. Af bevismæssige årsager anbefales det, at aftaler mellem bruger og annoncør indgås skriftligt.

Jobbi.dk fraskriver sig ethvert ansvar for brugerne og annoncørerne og for kontraktsforholdet mellem brugerne og annoncørerne.

Jobbi.dk garanterer ikke for svar fra annoncørerne og brugerne. Hvis en annoncør eksempelvis ikke svarer på en henvendelse, kan man ikke af den årsag få sine penge tilbage. Man er derimod velkommen til at opsige aftalen fremadrettet. Se ovenfor afsnit om opsigelse.

En bruger har mulighed for at skrive en anmeldelse af en annoncør, som brugeren har været i kontakt med. Der bliver eventuelt fremadrettet mulighed for, at annoncørerne også kan skrive anmeldelser af brugerne. Dette for at hjælpe andre, både brugere og annoncører, på jobbi.dk

Når du anvender jobbi.dk accepterer du, at der kan skrives en anmeldelse af dig som bruger/annoncør. Du accepterer også at du ikke kan få en anmeldelse slettet, selv om du er utilfreds med indholdet heri.

Jobbi.dk er berettiget til skønsmæssigt at slette eller fjerne dele af en annoncørs opslag eller en anmeldelse samt lukke en profil eller en brugerkonto, hvis jobbi.dk finder, at opslaget/profilen ikke er korrekt, er skrevet i et uhensigtsmæssigt sprog, er krænkende eller i strid med gældende regler. Der sker i den forbindelse ikke refundering af evt. sket indbetaling.

Tvister

Tvister mellem bruger og annoncører er jobbi.dk uvedkommende se afsnittet Formidling – Ansvarsfraskrivelse.

Hvis du er utilfreds med jobbi.dk, bedes du reklamere skriftligt på mail til mailadressen [email protected]. Hvis du vil anlægge sag mod jobbi.dk så skal dette ske ved Retten i Viborg. Denne værnetingsaftale gælder dog ikke forbrugere, dvs. personer, som ikke handler i forbindelse med deres erhverv. Annoncører af ydelser vil normalt ikke kunne betegnes som en forbruger.

Skat

Jobbi.dk fraskriver sig ethvert ansvar for annoncørernes eller brugernes skatteforhold, skatteindberetning og så videre i anledning af brugen af hjemmesiden og indgåelse af aftale på baggrund af en formidling via hjemmesiden. Annoncørerne og brugerne er selv ansvarlige for at overholde gældende regler med skat og afgiftsreglerne, herunder skatteindbetaling, kildeskatteindeholdelse, moms m.v.

Brugere og annoncører opfordres til at læse om gældende regler på Skats hjemmeside, idet der er stor forskel fra den enkelte aftale og den enkelte person omfattet af den mellem annoncør og bruger indgåede aftale. Herunder om der er tale om næring, om der er tale om en aftale omfattende af reglerne for småtjenester/fritidsjobs, eller et ansættelsesforhold. Ligesom der gælder særlige regler for personer under 16 år, pensionister, SU-modtagere osv. Se eksempelvis mere om skat på salg og bytte af tjenester her: http://www.skat.dk/skat.aspx?oid=4244. Se mere om momsregistrering på skat.dk 

 

Driftssikkerhed - Ansvarsfraskrivelse

Jobbi.dk indestår ikke for uafbrudt og sikker adgang til jobbi.dk, da siden hele tiden videreudvikles, og da driften kan forstyrres af en lang række faktorer, som ligger udenfor jobbi.dk’s kontrol. Dertil bemærkes, at der alene er en person bag jobbi.dk, og han kan ikke nødvendigvis forestå hurtig mangelsudbedring. Derfor må der tillige påregnes svartid ved henvendelse til jobbi.dk. Hvis man er utilfreds med driften af jobbi.dk, henvises man således til at opsige abonnementet.

Jobbi.dk er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tab/skader, herunder i anledning af driftsforstyrrelser, fejl på siden, nedbrud og så videre.

Ændringer

Ændringer af services og funktionalitet kan ske uden varsel og uden kompensation.

Jobbi.dk kan til enhver tid ændre disse vilkår. Ved fornyelse får du en mail med de ændrede vilkår. Ved fornyet betaling herefter anses du for at have godkendt de nye vilkår.

Ved forhøjelse af abonnementsprisen skal du dog godkende forhøjelsen ved på ny at foretage et køb.

Jobbi.dk kan videre uden varsel ændre eller afbryde services i jobbi.dk’s regi.

Misbrug

Jobbi.dk er berettiget til skønsmæssigt at lukke en brugerkonto, hvis Jobbi.dk finder at brugerkontoen bliver brugt til formål der ikke ligger inden for normal brug af platformen. Dette kan f.eks. være at en brugerkonto trækker så mange kontaktoplysninger at Jobbi.dk skønner at kontaktoplysningerne skal bruges til andet end almindelige henvendelser ang. småjobs/tjenesteydelser.  Der sker i den forbindelse ikke refundering af evt. sket indbetaling.

Data og samtykke jf. persondataloven

Ved dit køb giver du udtrykkelig samtykke til, at Jobbi.dk må registrere og databehandle de data du oplyser. Det være sig dit navn, telefonnummer, e-mailadresse, postnummer og fødselsdato.

Hvis du er annoncør, giver du udtrykkelig samtykke til, at Jobbi.dk, må oplyse det af dig registrerede navn, tlf. nr., email-adresse samt post nr. til brugere, som foretager en søgning på siden. Billeder og profiltekst kan videre anvendes i markedsføringsmæssig sammenhæng.

Hvis du kan og ønsker at få oplyst tlf. nr. eller emailadresse på en bruger/annoncør på hjemmesiden, kan det ske ved afgivelse af emailadresse eller ved at logge ind via facebook. Ved lukkede annoncer kan du derudover kun se kontaktoplysningerne ved at tegne et abonnement.

Du kan til enhver tid tilbagekalde ovennævnte samtykke. Det kan du gøre ved at slette din profil på siden. Du sletter din(e) profil(er) under ”Mine Jobprofiler” under MENU. Klik først på ”deaktiver jobprofil” og derefter ”Slet jobprofil”.

Alternativt kan du skrive til [email protected]. Navn og kontaktoplysninger slettes ved anmodning herom pr. mail til [email protected]. Medmindre du tilbagekalder dit samtykke, må du påregne, at jobbi.dk kan opbevare dine oplysninger i 5 år.

Hovedformålet med indsamlingen og behandlingen af data er at kunne formidle kontakt mellem brugere og annoncører.

Cookies

Jobbi.dk benytter cookies. Cookies er er en lille datafil, der gemmes på din computer for at holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie kan indeholde tekst, tal eller f.eks. en dato, men der er ingen personlige oplysninger gemt i en cookie. Du kan selv slette en cookie på din pc. Hvordan du gør det, afhænger af hvilken browser du anvender.